ການສອນທາງປັນຍາທຽມ
2019
ຊອບແວທາງປັນຍາທຽມ
2019
ຕົວຢ່າງປັນຍາທຽມ
2019
ເຄືອຂ່າຍ neural ຮຽນຮູ້ເລິກ
2019
Neural networks
2019
ການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ
2019
TensorFlow
2019
ສູດການຄິດໄລ່ວິວັດທະນາການ
2019
ການຂຽນໂປຣແກຣມທາງພັນທຸ ກຳ
2019
ລະບົບຊ່ຽວຊານ
2019
ການຄົ້ນຫາພື້ນທີ່ຂອງລັດ
2019
ການຂຸດຄົ້ນຂໍ້ມູນ
2019
ຄອມພິວເຕີ້ Quantum
2019
Cybernetics
2019
ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງທີ່
2019
ການສອນໂປແກມ Python
2019
ກັບໄປທາງເທີງ