ດົນຕີຄອມພິວເຕີແມ່ນດົນຕີທີ່ມີ comic ຫຼື humorous ໃນລັກສະນະ, ປະກອບມີແນວພັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງປະເພດດົນຕີ. ປະເພດດົນຕີທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍປະກອບດ້ວຍດົນຕີຂອງ parody, ເພງໃຫມ່, comedy rock ແລະ comedy hip hop. ບາງຄົນທີ່ມີຮູບເງົາ, ເຊັ່ນ Bo Burnham ແລະ Tim Hawkins, ໃຊ້ເພງໃນການຢືນຢັນນອກເຫນືອໄປຈາກວິທີການແຈກຍາຍຫຼາຍແບບອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນ, ເຊັ່ນ "Weird Al" Yankovic ແລະ Lil Dicky, ຂອງ humor.

ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນທີ່ກົງກັບການຄັດເລືອກຂອງທ່ານ.