ເພງ Arabic (Arabic: ALA-LC: al-mūsīqā al-'Arabiyyah) ເປັນເພງຂອງທຸກໆປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອາຣາເອກັບທຸກຮູບແບບແລະປະເພດດົນຕີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ບັນດາປະເທດໃນອານານິຄົມມີຫຼາຍຮູບແບບຂອງດົນຕີແລະມີຫລາຍພາສາ; ແຕ່ລະປະເທດມີດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງຕົນເອງ. ດົນຕີ Arabic ມີປະຫວັດສາດດົນນານຂອງການພົວພັນກັບຫຼາຍຮູບແບບດົນຕີໃນພາກພື້ນແລະປະເພດ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນດົນຕີຂອງປະຊາຊົນທັງຫມົດທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກແຂກອາຣັບໃນປະຈຸບັນ, ທຸກປະເທດ 22.

ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກພົບເຫັນທີ່ກົງກັບການຄັດເລືອກຂອງທ່ານ.