Video Maker & Artificial Intelligence

ພວກເຮົາຈະເຜີຍແຜ່ໂຄງການໃຫມ່ຫມົດແລ້ວ, ເຊິ່ງແມ່ນພຽງແຕ່ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດ. ປະຕິບັດຕາມໂຄງການນີ້, ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງແບບຂັ້ນສູງ, ໂດຍອີງໃສ່ສະຖານະການແບບງ່າຍດາຍ

ອ່ານ​ຕື່ມ
ອອກຄໍາເຫັນເປັນ

ປັນຍາປະດິດ

Artificial Intelligence (Artificial Intelligence, AI) ແມ່ນວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງເຄື່ອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພຶດຕິກໍາທີ່ສະຫລາດ. ຄໍານິຍາມຂອງ "ພຶດຕິກໍາທີ່ສະຫຼາດ" ແມ່ນຍັງມີຫົວຂໍ້ສົນທະນາ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນມາດຕະຖານ

ອ່ານ​ຕື່ມ
ອອກຄໍາເຫັນເປັນ