ການຮຽນຮູ້ເລິກແມ່ນລະບົບຂອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກທີ່ໃຊ້ຫຼາຍຂັ້ນຕອນເພື່ອສະກັດເອົາຄຸນລັກສະນະລະດັບສູງຂື້ນມາຈາກວັດຖຸດິບ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນການປະມວນຜົນພາບ, ຊັ້ນລຸ່ມອາດຈະລະບຸຂອບ, ໃນຂະນະທີ່ຊັ້ນສູງອາດຈະ ກຳ ນົດແນວຄວາມຄິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບມະນຸດເຊັ່ນ: ຕົວເລກຫຼືຕົວອັກສອນຫຼືໃບ ໜ້າ.
ກັບໄປທາງເທີງ