ອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT) ແມ່ນລະບົບຂອງອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຄື່ອງກົນຈັກແລະດິຈິຕອລ, ວັດຖຸ, ສັດຫລືຄົນທີ່ສະ ໜອງ ໃຫ້ມີເອກະລັກສະເພາະ (UIDs) ແລະຄວາມສາມາດໃນການໂອນຂໍ້ມູນຜ່ານເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີຄົນແລະຄົນ ຫຼືການພົວພັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບຄອມພິວເຕີ້.
ກັບໄປທາງເທີງ