Keras ແມ່ນ API ເຄືອຂ່າຍ neural ໃນລະດັບສູງ, ຂຽນໃນ Python ແລະມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະແລ່ນຢູ່ເທິງສຸດ TensorFlow, CNTK, ຫຼື Theano. ມັນໄດ້ຖືກພັດທະນາໂດຍເນັ້ນໃສ່ການທົດລອງທີ່ໄວ. ຄວາມສາມາດຈາກຄວາມຄິດໄປຫາຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄວາມຊັກຊ້າທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຮັດການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດີ.
ກັບໄປທາງເທີງ