Giant, ພູເຂົາ Giant, Paradise ສາ

GTA 6

  • Grand Theft Auto GTA 6 PS4 PlayStation 4

    Grand Theft Auto (GTA) ເປັນເກມຄອມພິວເຕີທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍ Digital Eclipse, Rockstar North (ອະດີດ DMA Design), Rockstar Leeds ແລະ Rockstar Games. ຊຸດ, ສ່ວນທໍາອິດທີ່ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນ 1996, ປະກອບມີສິບຫ້າເກມທີ່ແຍກຕ່າງຫາກແລະສີ່ຂະຫຍາຍ. ສ່ວນນີ້ເອີ້ນວ່າ Race'n'Chase, ແລະມັນແມ່ນເກມ 2D ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຫນີຈາກຕໍາຫຼວດ. ສ່ວນນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫມ່ເພື່ອ Grand Theft Auto ໃນ 1997. ລັກສະນະຕົ້ນຕໍຂອງເກມໄດ້ຖືກຈ້າງໂດຍຈໍານວນຮູບດາວ Hollywood, [... ]

ກັບ​ໄປ Top