Labe Dam Spindleruv Mlyn

Spindleruv Mlyn (German Spindlermühle) ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແລະສະກີທີ່ສໍາຄັນໃນ ພູເຂົາ Giantທີ່ຢູ່ ຕົວເມືອງຂອງ PindlervMln ມີປະມານ 1200 ປະຊາຊົນ (ໃນ 2006 ພວກເຂົາມີເກືອບ 1400) ແລະ 7690,91

ອ່ານ​ຕື່ມ
ອອກຄໍາເຫັນເປັນ