ນ້ໍາປະປາ Les Krlovstv - Carp Rod & Praga V3S

ອານາຈັກປ່າແມ່ນເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນແມ່ນ້ໍາ Elbe ທີ່ສ້າງຢູ່ໃນ 1920. ມັນຢູ່ທີ່ Lonely Teovnov ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຝັງດິນBáltemešná, 4 ກິໂລແມັດຂຶ້ນເທິງຈາກເມືອງ Dvr Krlov

ອ່ານ​ຕື່ມ
ອອກຄໍາເຫັນເປັນ