Giant, ພູເຂົາ Giant, Paradise ສາ

GDPR

  • ແມ່ນຫຍັງຄື GDPR? ອ່ານເພີ່ມເຕີມ>

    ແມ່ນຫຍັງຄື GDPR?

    GDPR - ຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ. ຂໍ້ກໍານົດການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ, ຫຍໍ້ລົງມາໃຫ້ GDPR, ລະບຽບກົດຫມາຍຢ່າງເຕັມທີ່ 2016 / 679 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດແລະສະພາ (27) ຂອງ 2016. ເດືອນເມສາ 95 ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງບຸກຄົນກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແລະການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລະຍົກເລີກຄໍາສັ່ງ 46 / XNUMX / EC (ຂໍ້ກໍານົດທົ່ວໄປ [... ]

ກັບ​ໄປ Top